O knihovně

Z historie knihovny:

V roce 1884 se hrušovanské panství dostalo do rukou rodu Khuen-Belassi. Majitel vybudoval početnou knihovnu, která byla po zániku vlády hrabat převedena ze zámku do Moravské zemské knihovny v Brně.
 
V roce 1904 školní žákovská knihovna měla 253 svazků, učitelská 97 svazků.   V roce 1921 byla v obci založena německá městská knihovna.
 
Česká státní jednotřídka byla otevřena na podzim 1919. Při škole hrušovanské byla zřízena zásluhou řídícího Šebesty veřejná česká knihovna. V městečku sídlilo více občanů německé národnosti než českých obyvatel. Během 2. světové války čeští starousedlíci přechovávali knihy z české knihovny u sebe doma.
 
Po válce nastal po odsunu Němců příliv českých obyvatel. Knihovna byla otevřena hned v 1. roce po 2. světové válce, v roce 1945. Získala název obecní, později lidová. Knihovníky byli převážně učitelé a učitelky, krátkou dobu zájemci z řad občanů. I když se často stěhovala, snažila se od počátků plnit své poslání.
 
Od roku 1973/1974 knihovna byla zprofesionalizována a umístěna v budově tzv. uherčického typu. Nesla název místní lidová knihovna. Stala se poslední knihovnou, která byla v okrese Znojmo začleněna do střediskového systému.
 
Součástí střediska se staly knihovny v Litobratřicích, Pravicích, Hevlíně, ve Velkém Karlově, v Hraběticích. Poslední napojenou knihovnou se stala MLK v Dyjákovicích.
 
 V roce 1995 se uskutečnila transformace MLK. Byly převedeny pod jednotlivé obce. Rok poté i středisková knihovna se transformovala. Stala se organizační složkou Městského úřadu v Hrušovanech nad Jevišovkou. Užívá název Městská knihovna.

Přihlášení

Kdo je online?

Právě přítomno: 307 hostů a žádný člen

Kontakt

Městská knihovna Hrušovany nad Jevišovkou
náměstí Míru 22
671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

Tel.: 515 238 369
E-mail: knihovna@hrusovany.cz
K
nihovnice: Marika Jakubcová

 
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Unknown
Unknown
Accept
Decline